Rianne Joosten

Ik geloof dat kinderen en volwassenen beter af zijn als ze in contact leven met hun natuur. En met de natuur om ons heen. Voeling maakt dat je jezelf beter snapt. Creativiteit laat zien wat er onderhuids speelt in je leven. Je eigenheid en identiteit wordt zichtbaar. Zo kun je de voor jou juiste richting bepalen.

Veel volwassenen vinden het moeilijk om ruimte te maken voor hun creativiteit. Ze zijn het spelen verleerd. Wat ze doen, doen ze volgens een vast patroon.

Dat heeft grote gevolgen voor je dagelijkse geluk. Door altijd maar volgens bepaalde regels te leven, zonder spontaniteit, raak je het contact met je intuïtie kwijt. Je maakt alleen verstandelijke keuzes, in plaats van ook je gevoel te volgen. Door open te staan voor wat er gebeurt in de natuur en te werken met materialen uit de natuur, krijg je als vanzelf meer informatie over wat voor jou belangrijk is. Het ritme dat de natuur volgt, met de seizoenen en hun eigen karakteristiek,  leveren een prachtige basis hiervoor.

Hoe jammer is het als we geen oog hebben voor de natuur in het algemeen, voor onze eigen natuur in het bijzonder en er al helemaal niet op durven vertrouwen? Wat voor basis geven we kinderen dan mee? Zij zullen uitgaan van hoe wij leven, binnen 4 muren, met al onze systemen en methodes. Door volwassenen met goede bedoelingen bedacht en zeker ook belangrijk en nuttig, maar met weinig plek voor eigenheid. Kinderen willen voldoen aan het ideaalplaatje en denken dat ze falen als dit niet lukt. Ze leren niet wat ze zelf nou écht kunnen en willen, wat hun unieke bijdrage is. Vaak voor lange tijd of misschien wel de rest van hun leven.

Daarom wil ik jou, de volwassene,  dichter bij de natuur en jouw persoonlijke natuur (eigenheid en creativiteit) brengen. De natuur geeft zonder oordeel het voorbeeld, laat de wereld zien zoals die is, hier en nu. Ik wil je wakker maken voor jezelf en voor de wereld om je heen. Door de voeling met je intuïtie te herstellen via creativiteit, met de natuur als leermeester, durf je steeds meer uit te gaan van het moment, waar alle antwoorden zich verstoppen. Zo leer je om stap voor stap jóuw keuzes te maken.

Bekijk mijn CV

Aarde: KinderKompaskaart van februari

Natuurverzameling. Ga naar buiten en neem een mand of een tas mee. Verzamel materialen die licht van gewicht zijn. Liefst wat op de grond ligt. Kijk goed om je heen, er liggen meer interessante materialen dan je verwacht! Neem wat je verzameld hebt mee naar binnen. Sorteer je materialen. Let op grootte, kleur of geur. Presenteer je verzameling op een tafel of in een grote doos. Maak er een foto van. Wil je er nog meer mee doen? Bedenk dan een manier om je verzameling aan elkaar te maken tot een geheel. Rijg bijvoorbeeld materialen met touw of draad aan elkaar, maak vast met naald en draad, hang alles aan een flinke tak of steek de materialen in een homp klei. Mogelijkheden genoeg!

Lees meer