Rianne Joosten

Ik geloof dat kinderen en volwassenen beter af zijn als ze in contact leven met hun natuur. En met de natuur om ons heen. Voeling maakt dat je jezelf beter snapt. Creativiteit laat zien wat er onderhuids speelt in je leven. Je eigenheid en identiteit wordt zichtbaar. Zo kun je de voor jou juiste richting bepalen.

Veel volwassenen vinden het moeilijk om ruimte te maken voor hun creativiteit. Ze zijn het spelen verleerd. Wat ze doen, doen ze volgens een vast patroon.

Dat heeft grote gevolgen voor je dagelijkse geluk. Door altijd maar volgens bepaalde regels te leven, zonder spontaniteit, raak je het contact met je intuïtie kwijt. Je maakt alleen verstandelijke keuzes, in plaats van ook je gevoel te volgen. Door open te staan voor wat er gebeurt in de natuur en te werken met materialen uit de natuur, krijg je als vanzelf meer informatie over wat voor jou belangrijk is. Het ritme dat de natuur volgt, met de seizoenen en hun eigen karakteristiek,  leveren een prachtige basis hiervoor.

Hoe jammer is het als we geen oog hebben voor de natuur in het algemeen, voor onze eigen natuur in het bijzonder en er al helemaal niet op durven vertrouwen? Wat voor basis geven we kinderen dan mee? Zij zullen uitgaan van hoe wij leven, binnen 4 muren, met al onze systemen en methodes. Door volwassenen met goede bedoelingen bedacht en zeker ook belangrijk en nuttig, maar met weinig plek voor eigenheid. Kinderen willen voldoen aan het ideaalplaatje en denken dat ze falen als dit niet lukt. Ze leren niet wat ze zelf nou écht kunnen en willen, wat hun unieke bijdrage is. Vaak voor lange tijd of misschien wel de rest van hun leven.

Daarom wil ik jou, de volwassene,  dichter bij de natuur en jouw persoonlijke natuur (eigenheid en creativiteit) brengen. De natuur geeft zonder oordeel het voorbeeld, laat de wereld zien zoals die is, hier en nu. Ik wil je wakker maken voor jezelf en voor de wereld om je heen. Door de voeling met je intuïtie te herstellen via creativiteit, met de natuur als leermeester, durf je steeds meer uit te gaan van het moment, waar alle antwoorden zich verstoppen. Zo leer je om stap voor stap jóuw keuzes te maken.

Bekijk mijn CV

Kiezen: KinderKompaskaart van de maand september

Kies je pad. "Ik zit te piekeren". Daarom ga je wandelen. Zit je met een vraagstuk, ga dan na welke opties je precies hebt. Schrijf ze kort op. Kies de 3 meest aantrekkelijke uit. Ga naar buiten en vind een kruispunt met minimaal 3 paden of wegen. Ga op het kruispunt staan. Kijk wat je ziet en wat je opvalt aan de verschillende paden. Bepaal welk pad voor welke optie staat. Loop de paden 1 voor 1 in. Stel jezelf de volgende vragen: wat zie ik, wat valt me op, wat voel ik terwijl ik hier loop, wat zou ik graag willen doen op dit pad (huppelen, rennen, langzaam lopen, van het pad afgaan, pad volgen...)? Doe het ook! Terug op het kruispunt stel je jezelf nog 2 vragen: wat is je het meest opgevallen aan ieder pad en welk pad heeft je voorkeur? Kun je nu kiezen voor de keuze die bij dit pad hoort? DOE deze opdracht en laat je verrassen door wat je meemaakt. Succes verzekerd :)

Lees meer